URBAN MINING - STADEN SOM GRUVA

”Ett av målen för cirkulär ekonomi är att designa bort avfall, ta kontroll över resurser och sluta kretsloppen. För att nå det målet är en viktig del att ta vara på de metaller som vi redan har utvunnit ur jordskorpan – Urban mining.”

Urban mining - Staden som

Urban mining eller ”staden som gruva” är ett begrepp som brukar användas för att återanvända och återvinna metaller som finns i våra städer. Under marken, i byggnader, infrastruktur (broar), produkter och gruvavfall.

Bara under våra städer i Sverige finns det miljontals ton av metaller i oanvända och bortglömda kablar och rör av aluminium, koppar och bly till ett värde av flera miljarder kronor. Med rätt teknik kan de kostnadseffektivt återanvändas och återvinnas.

I till exempel Sverige används inte 20 % av det nedgrävda kabelnätet i dag, vilket gör dessa kablar till en viktig resurs för materialåtervinning. Det totala kopparvärdet i de i dag oanvända kablarna beräknas till flera miljarder kronor. Det är färdiga råvaror som inte behöver gå igenom en kostsam process att brytas och utvinnas i gruvor utan kan användas direkt i en ny produktionsprocess.