Get-Circular_Slide
Startsida - Imitera
Startsida - Kvalite
Startsida - Tillvaxt
Startsida - Optimala
Startsida - Upcycling
PlayPause
Get-Circular_Slide
Startsida - Imitera
Startsida - Kvalite
Startsida - Tillvaxt
Startsida - Optimala
Startsida - Upcycling
previous arrow
next arrow

Välkommen till Get Circular – din vägvisare till cirkulär ekonomi.

Här hittar du:

  • En online kurs i cirkulär ekonomi
  • Circular Workplace – ett handlingsprogram för att göra din arbetsplats cirkulär
  • Circular School – material för att använda cirkulär ekonomi i undervisningen

Cirkulär ekonomi handlar om att imitera naturens kretslopp, genom att designa bort avfall.

 Idag lever vi med den linjära ekonomin som har funnits i cirka trehundra år. Det är en ekonomisk modell som har skapat den största tillväxten och utvecklingen i människans historia. Problemet är att den inte använder jordens resurser hållbart.

Innan den linjära ekonomin startade, genom den industriella revolutionen, var människans tillgång av energi begränsad till vind, vatten och muskelkraft, vilket begränsade hur stor del av jordens resurser som kunde användas. Det begränsade också hur mycket människan kunde påverka naturen och miljön.

Det förändrades med den industriella revolutionen. Då började människan en ny form av energi – fossila bränslen, som är enorma lager av lagrad solenergi. Det förändrade människans resursanvändning och syn på hur naturens resurser kan användas.

Den rika tillgången av energi skapade en ekonomisk modell som gjorde masstillverkning av produkter och maximal utnyttjande av resurser lönsam.

Idag ser vi effekterna av den linjära ekonomin. Vi står inför en klimatkris, den biologiska mångfalden är hotad och trots en överproduktion av livsmedel, klarar vi inte av att försörja världens befolkning, på grund av en orättvis fördelning av resurser.

Den cirkulära ekonomin handlar om att ställa om till en ny ekonomisk modell som är långsiktigt hållbar, som skapar en hållbar tillväxt.

I naturen är det en viktig del av resursfördelning, och cirkulär ekonomi handlar om att imitera hur naturen använder resurser. Den har genom evolutionen under 3,5 miljarder år skapat system för resurshantering som är ”självbalanserande” och som samtidigt har skapat möjligheter för miljontals livsformer att utvecklas.

Om vi ska ställa om till en ekonomi som är cirkulär i den meningen att den imiterar naturens kretslopp, måste den följa samma principer som naturen använder för sin resurshantering.

DESIGNA BORT AVFALL

Cradle to Cradle, ”från vagga till vagga”, är en central, och ofta missuppfattad, del av cirkulär ekonomi. Det är en designmodell som togs fram av den tyske kemisten Brauungarth och den amerikanske arkitekten xxx.

Syftet med modellen är att imitera naturens kretslopp där det inte finns något avfall, utan allting är ”näringsämnen”.

Cradle to Cradle består av två skilda kretslopp;

  • Ett biologiskt kretslopp, för biologiska material och produkter, som kan cirkulera i det biologiska, naturens, kretslopp. Det innehåller inga ämnen som inte kan brytas ned av naturliga processer.

  • Ett tekniskt kretslopp, för tekniska ämnen och produkter, som inte kan återvinnas i biologiska processer eller som stör naturens kretslopp.

Ofta missuppfattas det som att det bara handlar om att återvinna resurser, men för att kretsloppen ska fungera, behöver de också imitera naturens evolution, utveckling och förbättring av hur produkter och material används, genom upcycling. Det är processer som ser till att material och produkter inte förlorar sin kvalité, användbarhet.

 

UPCYCLING

Upcycling representerar en mängd olika processer genom vilka ”gamla” produkter kan modifieras och få ett andra liv när de förvandlas till en ”ny” produkt. På detta sätt, tack vare blandningen och aggregeringen av använda material, komponenter och föremål, blir slutresultatet en ”ny produkt” med mer värde än det ursprungliga värdet av summan av alla dess komponenter. I andra fall handlar upcycling om material eller föremål som får återanpassas och/eller återanvändas på ett kreativt sätt, och vars livslängd därför förlängs.

 

KVALITET SKAPAR LÖNSAMMA KRETSLOPP

Problemen med den Linjära ekonomin är att den förskingrar och minskar kvaliteten på resurser, den gör dem värdelösa i den meningen att det blir ekonomiskt olönsamt att ta tillbaka dem. Den tar heller inte hänsyn till att det finns en begränsad mängd resurser på jorden.

Den Cirkulära Ekonomin strävar istället för att behålla och öka kvaliteten på resurserna genom tre värdeskapande principer:

 

  • Bevarande
  • Kvalitet
  • Värde

När resurserna bevaras med hög kvalitet får de ett högt värde som gör det ekonomiskt lönsamt att sluta kretsloppen