SÅ FUNGERAR CIRKULÄR EKONOMI

Modell över cirkulär ekonomi

När Ellen Macarthur Foundation lanserades 2xxx presenterades samtidigt ett fjärilsdiagram som illustrerar hur den cirkulära ekonomin fungerar. Utgångspunkten för diagrammet är Cradle to Cradle och Stahels cirkulära modell för tekniska produkter.

Diagrammet ger en god överblick av de centrala delarna i den cirkulära ekonomin – att skilja på biologiska och tekniska ämnen, och att hela tiden sträva efter att behålla material och produkter i kretslopp. Lika viktigt är det att isolera ämnen (designa bort) som kan störa kretsloppen, gifter och andra skadliga ämnen. 

För att få med en annan central del av cirkulär ekonomi, ”Upcycling” och hur det skapar ett ekonomiskt värde, som driver kretsloppen, har jag lagt till två illustrationer. 

På den vänstra sidan beskrivs upcycling av en modell som visar hur upcycling optimerar resursanvändning, ”ständig förbättring”. Vilket också finns längst ned i mitten av fjärilsdiagrammet.

Till höger finns den ekonomiska drivkraften i den cirkulära ekonomin – kvalité. 

Genom att designa bort avfall, det vill säga, material och resurser som minskar  sin användbarhet, och ersätta dem med material och produkter som behåller, optimerar eller ökar sin användbarhet, blir det lönsamt att sluta kretsloppen.

 

TVÅ SKILDA KRETSLOPP
”Designmodellen Cradle to Cradle, som imiterar naturens kretslopp, använder två skilda kretslopp för material och produkter och som drivs av förnybara energikällor. 

I det vänstra kretsloppet ”Biologiska material” används naturens egen metabolism, (ämnesomsättning) och andra biologiska processer, till exempel grön kemi, i tillverkning och återanvändning / återvinning av material och produkter.

Det biologiska kretsloppet är en del av naturens kretslopp, och målet är att bara använda ämnen som inte är giftiga, utan kan brytas ned i naturliga processer.

Det högra kretsloppet ”Tekniska material” används material och produkter som inte kan brytas ned och återvinnas i det naturliga kretsloppet, eller som är giftiga. För att det ska fungera behöver det designlösningar som har kontroll över materialet under produkternas hela livslängd – från utvinning av material till återvinning.

Tekniska material är till exempel metaller, mineraler, plaster och kemikalier. 
Här hittar du mer om tekniska kretsloppet.

Båda kretsloppen innehåller ämnen och produkter som är beroende av smarta designlösningar, för att kunna behålla, optimera och förbättra sin kvalité.

GIFTIGA ÄMNEN
Från kretsloppen kan det komma nya farliga ämnen som inte ska cirkulera i ett kretslopp som till exempel radioaktiva ämnen eller gifter som kan vara skadliga för naturen och människan. Till det kan också växthusgaser räknas, eftersom överskottet av dem påverkar både naturen och människan genom klimatförändringar.

ENERGI OCH RÅVAROR
I en cirkulär ekonomi används bara förnybara energikällor för att driva kretsloppen. Till förnybara energi räknas också arbetskraft. När Stahel presenterade sin cirkulära modell för att förlänga och behålla material och produkter, i kretslopp, var ett syfte att skapa fler arbetstillfällen, eftersom underhåll och reparationer, kräver mer arbetskraft.

använda arbetskrtaft kretsloppen s skapa fler arbetstillfällen 

Det är Energi och råvaror som går in i de två kretsloppen kan vara förnybara – biologiska råvaror eller förnybar energi, eller icke förnybara  som fossila bränslen och metaller och mineraler.

 

MOLEKYLSOPOR
Ett stort problem med att skapa kretslopp för att ta kontroll över material och produkter är svårigheten att ta kontroll över molekylsopor. Molekylsopor är till exempel tungmetaller, växthusgaser och mikroplaster.  De ämnen som i för hög koncentration kan skada naturen och människan. Därför handlar cirkulär ekonomi inte bara om att designa bort synligt avfall, utan också om att ta fram designlösningar, produktionsprocesser användning av produkter,  som inte skapar molekylsopor.

BEVARA – FÖRBÄTTRA – OPTIMERA
Längst ned  till höger finns en liten modell som visar ekonomin i den cirkulära ekonomin driver kretsloppen. För att göra dem lönsamma, designas produkter och produktionsprocesser efter samma princip som driver naturens kretslopp och utveckling. 

Produkterna och produktionsprocesserna bevarar, förbättrar och optimerar kvalitén (användbarheten) på produkterna och materialet de innehåller (”Upcycling”). Det är en viktig del av att designa bort avfall (produkter och material med lägre kvalité) och att skapa lönsamma kretslopp.