Right to repair en växnade konsumentrörelse inom cirkulär ekonomi.

”Right to repair" är en växande konsumentrörelse inom cirkulär ekonomi. Den bygger på en grundläggande princip för konsumentprodukter: " Om du har köpt den, äger du den, och rätten att själv underhålla och reparera den".

Recycling av konsumentelektronik är en stor utmaning för att få en fullt fungerande cirkulär ekonomi. Ett exempel är mobiltelefoner som innehåller kritiska sällsynta jordartsmetaller vilka ,är för svåra eller för dyra att separera för återvinning. Endast en liten handfull metaller kan återvinnas genom smältning.

Därför är möjligheterna att förlänga livslängden av  konsumentelektronik en viktig del av en cirkulär ekonomi. Idag är det bästa vi kan göra för att skapa cirkulära resursflöden att designa produkter så att de lätt kan underhållas, repareras, uppgraderas och återvinnas. 

Det är en process som pågår där Fairphone är ett exempel på att det går att ta fram cirkulära designlösningar.

I väntan på att produkterna designas för cirkulär resursanvändning finns IFIXT som tillhandahåller manualer och verktyg för att reparerar och underhålla konsumentprodukter.

IFIXT finns det också bland annat  information om rörelsen ”Right to Repair” som vill ta tillvara konsumenternas rätt att reparera och underhålla sina produkter.