GET CIRCULAR

DIN GUIDE TILL CIRKULÄR EKONOMI

Vår planeten står inför en stor kris där klimatförändringar, föroreningar och utarmning av resurser hotar livets framtid på jorden.

Men det finns hopp. Genom att ställa om till cirkulära ekonomi kan vi skapa en värld där avfall elimineras, resurser bevaras och miljön skyddas. Den cirkulära ekonomin handlar om att imitera naturens designlösningar för att skapa kretslopp som behåller, optimerar och bevarar resursernas egenvärde genom att designa bort avfall.


Här kan du lära dig hur det fungerar. Tillsammans kan vi rädda världen!

 

"Nature has no waste. By rejecting the concept of waste, we can understand the true value of materials." - Kyle J. Ritchie