Den Cirkulära ekonomin står högt på dagens agenda. Men vad är Cirkulär ekonomi?

Med min inspirationsföreläsning – Den Cirkulära ekonomins möjligheter visar jag konkreta och inspirerande exempel vad cirkulär ekonomi är och hur den bidrar till en hållbar utveckling.

Inspirationsföreläsning om den cirkulära ekonomins möjligheter

Föreläsningen börjar med att beskriva hur den cirkulära ekonomin startade redan på 70-talet med en cirkulär modell för industriell produktion framtagen av Walter Stahel och fick sitt stora genombrott 2010 när den brittisk världsomseglaren Ellen MacArthur lanserade stiftelsen Ellen MacArthur Foundition med målet att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi.

Föreläsningen går sedan över i att beskriva principerna för hur en cirkulär ekonomi fungerar genom att gå igenom praktiska exempel och avslutas med att deltagare får material som de kan arbeta vidare med.

Jag som håller i föreläsningen heter Pär Frick och arbetar bland annat som lärare i matematik och NO på högstadiet, men mitt stora intresse är att skriva och utbilda om Cirkulär ekonomi.

Har tillsammans med Magnus Hedenmark skrivit boken ”Vad är cirkulär ekonomi – en inspirationsbok om den cirkulära ekonomins möjligheter”, varit aktiv i flera miljöorganisationer, bland annat Svenska Ekodemiker som ordförande och styrelsemedlem i Cradle Net.

Min utbildning är bred och omfattar bland annat Pedagogik, Filosofi, Samhälls-, Beteende och Folkhälsovetenskap, med inriktning mot miljö och Hållbar Utveckling.

 

Kontakt:

par@getcircular.se
070 414 95 39