EN HÅLLBAR FRAMTID
ÄR CIRKULÄR

Välkommen till Get Circular – din guide till cirkulär ekonomi!

Här kan du lära dig om hur cirkulär ekonomi fungerar och bidrar till att skapa en hållbar framtid. Cirkulär ekonomi imiterar naturens kretslopp för att designa bort avfall genom att resurser behåller och förbättrar sin kvalité.

I naturen finns inget avfall. Där kan allting brytas ned igen och återvinnas. Där sker det hela tiden också en utveckling och anpassning genom evolutionen. 

Det är en process som pågår under cirka tre miljarder år. Under den tiden har  det skapat mängder av olika livsformer, utan att överanvända jordens resurser.

Människans användning av resurser har också hållit sig inom planetens gränser fram till för cirka trehundra år sedan, då den linjära ekonomin startade med den industriella revolutionen. 

Idag ser vi effekterna av det, med en begynnande klimatkris och en överkonsumtion av jordens resurser.

Därför har den cirkulära ekonomin växt fram. Det är en ekonomisk modell som förenar hållbarhet med ekonomisk lönsamhet. Det betyder att omställningen till cirkulär ekonomi drivs av företag, därför att de har insett att cirkulär ekonomi är det som ger en långsiktig lönsamhet.

Hur det går till i praktiken, och vad du kan göra för att bidra till en hållbar framtid, är några av de saker du finner här.

Välkommen att vara med och bidra till en hållbar framtid!

BLOGG – CIRKULÄR EKONOMI (Visar aktuella inlägg)


CIRKULÄR DESIGN


 

CIRKULÄRA AKTÖRER (LÄNKBIBLIOTEK)