IFIX - RÄTT ATT REPARERA

”IFIXT är en del av rörelsen "Right to repair" , som bygger på en grundläggande princip: Om du köpte den, äger du den, och du borde kunna fixa den. Ingen ska kunna hindra dig från att återställa dina saker till sin ursprungliga funktion.”

IFIXT - Rätt att reparera

Recycling av konsumentelektronik är inte cirkulär ekonomi därför att den innehåller kritiska sällsynta jordartsmetaller ,är för svåra eller för dyra att separera för återvinning. Endast en liten handfull metaller kan återvinnas genom smältning.

Det finns ett bättre sätt att hantera konsumentelektronik. Det bästa vi kan göra för att skapa cirkulära resursflöden är att designa produkter så att de lätt kan underhållas, repareras, uppgraderas och återvinnas. 

I väntan på att produkterna designas för cirkulär resursanvändning finns IFIXT som tillhandahåller manualer och verktyg för att reparerar och underhålla konsumentprodukter.

IFIXT finns det också bland annat  information om rörelsen ”Right to Repair” som vill ta tillvara konsumenternas rätt att reparera och underhålla sina produkter.