CRADLE TO CRADLE

Myror - mer biomassa än människan

”Alla myror på vår planet har en biomassa som är större än människans. Myror har varit otroligt flitiga och effektiva i miljontals år. Men deras produktivitet ger näring åt växter, djur och jord. Den mänskliga fliten och effektiviseringen har gett många fördelar för människan. Men det har också lett till en nedgång i nästan alla ekosystem på planeten. Naturen har inte ett designproblem. Människan har det.”

Cradle to Cradle - "Vagga till Vagga", två kretslopp för att bevara material och produkter.

Syftet med Cradle to Cradle (Vagga till Vagga) är att designa bort avfall och ta fram designlösningar som gynnar både människans behov och ekosystemens livskraft. Designlösningar som imiterar naturens resursanvändning.

Alla levande organismer är designade för att kunna återvinnas och att i deras metabolism omsätts näringsämnen som frigörs för att cirkulera i kretslopp med hjälp av solenergi.

Designmodellen Cradle to Cradle använder två kretslopp,  ett för biologiska näringsämnen och ett för tekniska näringsämnen,  där produkterna kan brytas ned i näringsämnen och bli byggstenar till nya produkter. 

Cradle to Cradle är en central del av cirkulär ekonomi därför att den designmodellen innebär att;

– Ta kontroll över material och produkter i kretslopp
– Den säkerställer att material och produkter behåller, optimerar och förbättrar sin kvalitet.

cradle to cradle design
kontorsstol Cradle to Cradle
Eco effectiviness