Cirkulär ekonomi och globala målen i Agenda 2030 är nära sammankopplade, eftersom cirkulär ekonomi är en strategi som kan bidra till att uppnå flera av målen.

Agenda 2030 är en plan för hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling år 2015. Planen består av 17 globala mål, även kända som Sustainable Development Goals (SDG), som strävar efter att utrota fattigdom, skydda planeten och säkerställa välstånd för alla människor.

De globala målen och Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som syftar till att minska resursanvändning och avfall genom att återanvända, reparera och återvinna material och produkter. Genom att använda denna strategi kan vi minska vår påverkan på miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Cirkulär ekonomi kan bidra till flera av de globala målen i Agenda 2030, till exempel:

Sammanfattningsvis; cirkulär ekonomi och globala målen i Agenda 2030 är nära sammankopplade eftersom cirkulär ekonomi kan bidra till att uppnå flera av de globala målen, inklusive att minska avfallet, minska vår påverkan på miljön och skapa en hållbar utveckling.