Cirkulär ekonomi och globala målen i Agenda 2030 är nära sammankopplade, eftersom cirkulär ekonomi är en strategi som kan bidra till att uppnå flera av målen.

De globala målen och Cirkulär ekonomi

Agenda 2030 är en plan för hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling år 2015. Planen består av 17 globala mål, även kända som Sustainable Development Goals (SDG), som strävar efter att utrota fattigdom, skydda planeten och säkerställa välstånd för alla människor.

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som syftar till att minska resursanvändning och avfall genom att återanvända, reparera och återvinna material och produkter. Genom att använda denna strategi kan vi minska vår påverkan på miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Cirkulär ekonomi kan bidra till flera av de globala målen i Agenda 2030, till exempel:

  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – Genom att främja återanvändning och återvinning av material och produkter kan vi skapa nya jobb och samtidigt minska avfallet.
  • Mål 9: Industri, innovation och infrastruktur – Cirkulär ekonomi kan bidra till att utveckla nya och hållbara teknologier och produkter, samtidigt som vi minskar resursanvändningen och avfallet.
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen – Genom att återanvända och återvinna material och produkter kan vi minska avfallet och skapa renare och mer hållbara städer och samhällen.
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion – Cirkulär ekonomi är en central del av en hållbar konsumtion och produktion, eftersom det syftar till att minska resursanvändning och avfall.
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna – Genom att minska vår resursanvändning och avfall kan vi minska vårt koldioxidutsläpp och vår påverkan på klimatet.

Sammanfattningsvis; cirkulär ekonomi och globala målen i Agenda 2030 är nära sammankopplade eftersom cirkulär ekonomi kan bidra till att uppnå flera av de globala målen, inklusive att minska avfallet, minska vår påverkan på miljön och skapa en hållbar utveckling.