Cirkulär IT är en hållbar och miljövänlig metod för att använda IT-resurser. Istället för att använda IT-utrustning och material linjärt (använda och sedan kassera), används cirkulär IT för att skapa en sluten loop av användning, återvinning och återanvändning av IT-resurser. Cirkulär IT innebär att man strävar efter att använda IT-utrustning och material så länge som möjligt genom att reparera, uppgradera och återanvända dem. När utrustningen har nått slutet av sin livscykel återvinns och återanvänds materialen för att skapa nya produkter och tjänster.

Cirkulär It

Här är fem exempel på hur cirkulär IT kan tillämpas: