The Circularity Gap Report - Sverige

”För första gången har en analys gjorts av hur cirkulär Sveriges ekonomi är. Circularity Gap Report Sweden är en fördjupad analys av hur Sverige konsumerar material, från mat och konsumentvaror till bostäder och mobilitet. Rapporten visar att Sveriges ekonomi i stort sett är linjär.”

Circularity Gap report 2023 Sweden

Den svenska ekonomin är endast 3,4 % cirkulär, vilket ska jämföras med det globala genomsnittet på 8,6 % och till exempel 9,7 % i Österrike och 24,5 % i Nederländerna. Dessa rapporter har också gjorts av Circle Economy.

Många tenderar att tro att Sverige alltid är en föregångare och att resten av världen borde följa oss. Men vi har ett väldigt stort materialavtryck och den bästa resursanvändningen är oftast inte återanvändning eller återvinning, det är helt enkelt att inte använda resursen från början.

Klas Cullbrand, innovationschef på RE:Source

Sveriges cirkularitet på 3,4 % betyder inte att 96,6 % av de material som strömmar genom landets ekonomi är bortkastade. Mycket material (40 %) lagras i samhället i byggnader och infrastruktur medan ca 36 % av materialen består av biomassa med potential för cirkulation såsom trävaror och livsmedelsgrödor. Men Sverige står väl rustat för att bli ledande i en cirkulär omställning. Det finns både kunskap och innovationskraft för att driva cirkulariteten framåt.

Här finns rapporten