”Efter 3.8 miljarder år av utveckling och anpassning är Moder Natur en mästare på design och hållbara lösningar. Jämfört med den är människan bara amatörer!”

 

Citatet ovan är från den amerikanske biologen Janine Benyus som år 2002 gav ut boken Biomimicry: Innovation Inspired by Nature – naturen som inspirationskälla för innovationer och utveckling.

Biomimik - att använda naturens designlösningar

I boken beskriver hon livets utveckling under 3,8 miljarder år som skett bara med solen som energikälla, med hjälp av kemiska reaktioner i rumstemperatur och utan att släppa ut några gifter. Med i stort sett samma material som när jorden bildades, bortsett från materialet från de meteoriter som lyckats ta sig genom atmosfären utan att brinna upp.

Under de 3,8 miljarder år har evolutionen designat lösningar som prövats i den extremt hårda sållningsprocess som kallas överlevnad. De som lyckats överleva sållningsprocessen har vidareutvecklats, finputsats och hittat sin plats i det globala ekosystemet.

Naturen har tagit fram lösningar som till exempel hur en fisk med mindre friktion i vattnet ödslar mindre energi, en val med effektivare bröstfenor kan äta mer och en växt som inte kan bli smutsig får mer solenergi och växer därför snabbare än sina konkurrenter.

Att återvinna, snåla och optimalt utnyttja resurser är egenskaper som ofta är nyckeln till överlevnad.

Det budskap hon har är att människan är en av miljoner arter på jorden och en del av ett globalt ekosystem. Vi kan inte anpassa naturen efter människans behov, vi är en del av naturen. Därför behöver vi öppna ögonen för vår blinda förälskelse i den industriella teknologin och inse att vi skapar en massa dålig design som förstör vår jord. Lösningen är att vi börjar tänka som evolutionen och tar fram optimala designlösningar som passar in i det globala ekosystemet.

Vägen dit går genom att studera och inspireras av naturens designlösningar – det är vad Biomimik handlar om.

 

YouTube player