”Efter 3.8 miljarder år av utveckling och anpassning är Moder Natur en mästare på design och hållbara lösningar. Jämfört med den är människan bara amatörer!”

Biomimik - att använda naturens designlösningar

Under 3,8 miljarder år har evolutionen designat lösningar som prövats i den extremt hårda sållningsprocess som kallas överlevnad.

Människan är en av miljoner arter på jorden och en del av ett globalt ekosystem. Vi kan inte anpassa naturen efter människans behov, vi är en del av naturen. Därför behöver vi öppna ögonen för vår blinda förälskelse i den industriella teknologin och inse att vi skapar en massa dålig design som förstör vår jord. 

Lösningen är att vi börjar tänka som evolutionen och tar fram optimala designlösningar som passar in i det globala ekosystemet.

Vägen dit går genom att studera och inspireras av naturens designlösningar – det är vad Biomimik handlar om..