VAD ÄR CIRKULÄR EKONOMI?

Vår planeten står inför en stor kris där klimatförändringar, föroreningar och utarmning av resurser hotar livets framtid på jorden. Men det finns hopp.! Genom att ställa om till  cirkulär ekonomin kan vi skapa en värld där avfall elimineras och resurser bevaras.

Den cirkulära ekonomin handlar om att imitera naturens designlösningar. I naturen finns inget avfall, det är något människan skapar genom den linjära ekonomin, därför är ett av målen för den cirkulära ekonomin  att designa bort avfall.

Många tror att det handlar bara om att återvinna material och produkter, men det är inte cirkulär ekonomi, därför att det förändrar inte grundproblemet som är dålig design.

Vår planet är översvämmad av produkter som inte är designade för att kunna cirkulera i kretslopp. När vi bygger upp system för att återvinna dem, ”Recycling economy”, så blir resultatet att de långsamt försvinner som avfall.

Cirkulär ekonomi handlar om mycket större förändringar än att bara återanvända och återvinna. Det handlar om att förändra grunden för hur vi skapar tillväxt och hanterar jordens (begränsade) resurser.

DESIGNA BORT AVFALL
Att designa bort avfall, handlar om att skapa kretslopp som behåller, optimerar och bevarar resursernas egenvärde. Det vill säga; att resurserna behåller, optimerar och bevarar sin kvalité (användbarhet).

I naturen finns inget avfall. Där finns det bara näringsämnen som cirkulerar i kretslopp. 

Den minsta delen av näringsämnen är grundämnen, som inte kan förstöras, Växterna och mikroorganismer, ser till att de inte försvinner, utan att de behålls i kretsloppet. De använder näringsämnen, optimalt, på bästa möjliga sätt, för att växa och utvecklas, samtidigt som de blir tillgängliga för andra organismer. Hela tiden behåller näringsämnena sin kvalité (användbarhet), så att andra livsformer kan leva och utvecklas.

VINSTEN MED CIRKULÄR EKONOMI
Att designa bort avfall innebär också att öka den ekonomiska vinsten. Avfall är material och produkter som minskar sin kvalité, användbarhet, vilket ger en ekonomisk förlust.

Att minska förlusten, och öka vinsten, är en väldigt stor drivkraft för företag och är en stor anledning till att stora multinationella företag som Apple, IKEA, Philips och HM, börjar använda cirkulära designlösningar och ställa om till cirkulära affärsmodeller.  För dem är det en ekonomiskt vinst att ställa om till cirkulär ekonomi och en väg att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt.

Att företag har insett vinsterna med cirkulär ekonomi är en stor anledning till varför den cirkulära ekonomin har växt fram. Det är en ekonomisk modell som skapar hållbara vinster, för både planeten, människan, samhället, naturen och företagen. 

PROBLEMET MED CIRKULÄR EKONOMI
Det största problemet med cirkulär ekonomi är att det ofta används som ett uttryck för att återanvända, återvinna och effektivisera hanteringen av resurser.  

Cirkulär ekonomi handlar om något mycket mer omvälvande och innebär mycket större förändringar av hur vi skapar tillväxt. Därför har jag tagit fram en kort utbildning, i fyra steg, som förklarar bakgrunden till cirkulär ekonomi, och hur den fungerar i teori och praktik.

Utbildningen heter ”Steg-vis mot cirkulär ekonomi”.

Steg 1 – Den cirkulära ekonomins historia
Steg 2 – Så fungerar cirkulär ekonomi
Steg 3 – Cirkulär design
Steg 4 – Cirkulära affärsmodeller

Här hittar du utbildningen.

 

”Waste i a human concept;it cannot be found in nature. Only when waste is rejected as a concept will the true value of materials be fully understood.”

Kyle J Ritchie

Introduktion till Cirkulär ekonomi

Här får du lära dig grunderna i cirkulär ekonomi och den cirkulära ekonomins historia. Från hur den startade i mitten av 70-talet fram till idag.

Värdetrappan

Idag använder vi avfallstrappan som en modell för att hantera avfall. I en cirkulär ekonomi finns inget avfall, bara näringsämnen som cirkulerar. Här går vi igenom hur den fungerar.

Cirkulära principer

Ellen MacArthur foundation, som är den största aktören inom cirkulär ekonomi har tagit fram tre principer som beskriver hur den fungerar. Här går vi igenom dem.

Talk to us

Have any questions? We are always open to talk about your business, new projects, creative opportunities and how we can help you.