Get circular – din vägvisare till Cirkulär ekonomi

Get Circular - Din vägvisare till cirkulär ekonomi.

Målet för cirkulär ekonomi är att designa bort avfall. Avfall finns inte i naturen, det är en konsekvens av att vi lever i en linjär ekonomi, som inte använder kretslopp för att bevara resurser. I en cirkulär ekonomi har alla resurser en kvalité (användbarhet), som ger dem ett värde. Därför är avfall i en cirkulär ekonomi en ekonomisk förlust, och något som är värt att bevara.

Den linjära ekonomin, som startade med industrialiseringen på 1800-talet, bygger på att vi tar ut naturresurser, producerar varor, konsumerar dem och sedan slänger dem. Det har skapat produkter som blir avfall, resurser med liten eller ingen kvalité – därför att de inte är designade för kretslopp. 

Den linjära ekonomin använder också fossila bränslen för utvinning, tillverkning, transporter och kommunikation vilket skapar osynligt avfall, molekylsopor, som mikroplaster, växthusgaser och miljögifter.  

VAD BETYDER CIRKULÄR EKONOMI?
Vår planet klarar inte av att återföra människans avfall i kretslopp, utan det är vi som måste skapa kretslopp, som tar kontroll över resurserna, så att de inte försvinner, sprids och förgiftar vår planet. Det är vad ordet ”cirkulär” betyder i cirkulär ekonomi.

Ordet ”ekonomi” i cirkulär ekonomi, betyder att det är kretslopp som bevarar, optimerar och förbättrar resursernas kvalité. Det är processer som gör att kretsloppen blir lönsamma. I en cirkulär ekonomi är avfall en ekonomisk förlust, därför är målet för en cirkulär ekonomi att designa bort avfall.

LÖNSAMMA KRETSLOPP
Att designa bort avfall skapar nya affärsmodeller, som ger företag möjlighet att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt. Det är en stor anledning till att omställningen till en cirkulär ekonomi drivs av de företag som har insett de långsiktiga vinsterna i en cirkulär affärsmodell.

Den cirkulära ekonomin är lösningen på frågan; ”Hur kan hållbarhet bli lönsamt?”

Att designa bort avfall är en lång och svår process, därför vi lever med en 

Därför är det en vanlig missuppfattning att cirkulär ekonomi handlar om att återvinna och återanvända. 

 

KONTROLLERADE  KRETSLOPP
I en cirkulär ekonomi bevaras resurser i två skilda kretslopp, som drivs av förnybar energi. 

 Men för att de ska kEn vanlig missuppfattning om cirkulär ekonomi är den handlar om att återvinna och återanvända produkter, men det skapar inte kretslopp. 

Ett kretslopp startar med att 

 men så länge vi inte designar produkter och produktionssystem, så att de är regenerativa, slutar produkterna som avfall, därför handlar cirkulär ekonomi om att designa bort avfall.

 Naturens lösning för att bevara resurser är kretslopp, som drivs av solenergi. Vi kan också skapa kretslopp för de resurser vi använder, genom att använda förnybar energi, och smarta, regenerativa,retslopp är att imitera naturens regenerativa designlösningar. Att bara återvinna, är ingen långsiktig lösning. Det som ger en långsiktig lösning på problemet med avfall är att använda designlösningar som behåller, optimerar och förbättrar kvalitén (användbarheten) på resurser.  designlösningar.

Nyckeln till att skapa fungerande k

Den linjära ekonomin 

Produkter i den cirkulära ekonomin är regenerativt designade. Det betyder att de är designade som organismer i det naturliga kretsloppet. Där finns inget avfall, alla organismer är uppbyggda av näringsämnen, som återvinns.

Organismerna använder olika designlösningar (evolutionen), för att använda näringsämnen optimalt, på bästa sätt, och samtidigt sker det en utveckling, en förbättring, av kvalitén på resurser.

KVALITÉN SKAPAR KRETSLOPP

En vanlig missuppfattning om cirkulär ekonomi är att det bara handlar om att återvinna och återanvända produkter, men så länge vi inte designar produkter och produktionssystem, så att de är regenerativa, slutar produkterna som avfall, därför handlar cirkulär ekonomi om att designa bort avfall.

Att designa bort avfall innebär också att använda olika metoder för att förlänga livslängden på produkter. En längre livslängd betyder att en ny produkt inte behöver tillverkas. En stor del av avfallet, och energianvändningen, för många produkter uppstår vid utvinning av råvaror och tillverkning av produkter. Därför är lång livslängd en metod för att minska avfallet.

Till exempel att designa mobiler, så att de lättare kan underhållas, repareras och uppgraderas. Fairphone är ett exempel på hur det fungerar. Det är regenerativ designlösning som bevarar och förbättrar kvalitén (användbarheten), på produkten, samtidigt som den minskar mängden avfall.

Ett annat exempel är Apple som har utvecklat en cirkulär modell för sina produkter. Och den visar hur ”ekonomiska drivkraften” i cirkulär ekonomi fungerar. För att regenerativa designlösningar ska fungera, behöver de också ge en ekonomisk vinst.

I den cirkulära ekonomin är det kvalitén, användbarheten, som ger en ekonomisk vinst.

En mobiltelefon innehåller många delar som kan återanvändas, till exempel kameran. Den är en liten ”produkt i produkten”, som har ett värde. För att få tillbaka användbara delar har Apple startat ett program, xx, som gör det lönsamt att lämna tillbaka sin mobil till Apple.

Den går till en verkstad där Apple kan plocka isär mobilen, och återanvända delar, för att konstruera en ny mobil. Varje del som går att återanvända innebär en vinst, både för Apple och konsumenten, genom att den nya mobilen blir billigare att tillverka, eftersom den inte behöver lika många nya delar.

 

 

 

REGENERATIV DESIGN – SKILDA KRETSLOPP

Men vi använder inte bara tekniska produkter. Varje dag konsumerar vi livsmedel, produkter som finns i naturens kretslopp och att använda naturens kretslopp som modell för en cirkulär och regenerativ resursanvändning var en idé som den tyske kemisten Michael Braungart och de amerikanske arkitekten William McDonough använde för att utforma Cradle to Cradle, ”Vagga till Vagga”.

Idén med Cradle to Cradle är att skapa två skilda, regenerativa och lönsamma kretslopp för produkter. Syftet med att skapa två kretslopp var att komma bort från problemet med avfall som förgiftar och stör naturens kretslopp, samtidigt som man tar kontroll över de icke-förnybara resurserna, som cirkulerar i det tekniska kretsloppet, och göra återanvändning och återvinning lönsam.

Båda kretsloppen använder förnybar energi, precis som naturens kretslopp.

De två skilda kretsloppen är uppdelade i varor som vi konsumerar och varor som vi använder för tjänster.

I kretsloppet för konsumtion av varor, det Biologiska kretsloppet, återfinns alla produkter och ämnen som kan brytas ned och återvinnas i naturens eget biologiska kretslopp. Det är till exempel livsmedel, som inte innehåller farliga ämnen, kläder, textilier och byggprodukter av naturmaterial.

I kretsloppet för varor som vi använder för tjänster, det Tekniska kretsloppet, flyttas fokus från att äga till att använda produkter.  Vi använder tekniska produkter som bilar, mobiltelefoner och datorer för tjänster. De innehåller material och delar som inte ska spridas i naturen, därför att då går de inte att återvinna och samtidigt sprider de gifter.

I naturens kretslopp är de tekniska produkterna avfall, men i det tekniska kretsloppet har de ett värde. De innehåller material som inte är förnybart utan behöver kunna användas igen, i slutna kretslopp.

 Samtidigt har de ett värde. De innehåller delar och material som är värdefulla.

 

To be or not to be circular - that´s the question!

Cirkulär design

Vad är cirkulär design och hur fungerar det? Här kan du lära dig grunderna i cirkulär design – hur det fungerar i teori och praktik.

Urban mining - staden som gruva

Ett av målen för cirkulär ekonomi är att designa bort avfall, ta kontroll över resurser och sluta kretsloppen. För att nå det målet är en viktig del att ta vara på de metaller som vi redan har utvunnit ur jordskorpan – Urban mining.

Right to repair - En växande rörelse

Right to Repair är en växande rörelse som vill ta tillbaka konsumenternas rätt att underhålla och reparera sina produkter. Ifixt, är ett exempel på en webbplats där det finns manualer och instruktioner för konsumenter.

OM MIG

Jag som driver webbplatsen ”Get Circular” heter Pär Frick. Syftet med webbplatsen är att informera och utbilda om cirkulär ekonomi.

Begreppet cirkulär ekonomi förekommer i många olika sammanhang, men ofta utan en djupare förklaring av vad det är och hur den fungerar. 

Här har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och samtidigt ta del av många goda exempel på hur den fungerar.

KONTAKT

Vill du veta mer om cirkulär ekonomi? Boka en föreläsning eller intresserad av utbildning / konsultation? 

Slide 1
KOMPETENSUTVECKLING
Cirkulär ekonomi- vad är det?
Här får du lära dig hur cirkulär ekonomi fungerar - i teori och praktik.
Slide 2
GODA EXEMPEL
Cirkulära vägvisare
Många företag och verksemheter har ställt om till Cirkulär ekonomi.
If I’ve made one investment that’s truly paid off, it would be paying for Nextend. Love the services that I get from there.
Julian Gruber
MicroFarm
Slide 3
KONTAKT
Vill du veta mer.
Vill du veta mer om cirkulär ekonomi, boka en föreläsning eller ett möte?
Has been awesome working with you guys, and then deliverables speak for themselves. In general, I have high expectations - and you met them!
Chrissy Sjögren
Zonda Coffee
Slide
GET CIRCULAR
GET CIRCULAR
GET CIRCULAR
GET CIRCULAR
GET CIRCULAR