Stuart Pledger

Expert Cirkulär affärsutveckling

    Sustainable Leadership Laboratory / Triple Steelix

    En cirkulär innovationsresa för Bergslagens verkstadsindustri – trender, hot och möjligheter

    Stuart Pledger, expert inom Cirkulär affärsutveckling, tar med oss på en innovationsresa inom Cirkulär ekonomi. Stuart delger vad som händer inom området runt om i världen, vilka initiativ som tas av företagen, hur nya cirkulära affärsmodeller växer fram och hur det påverkar både tillverkare, produktägare och konsumenter. Vi får ta del av den cirkulära ekonomins möjligheter och hot.

    Stuart har en bakgrund inom svensk fordonsindustri. Han har suttit i ledningsgruppen på Acando och Consultus Management Institute och har över 20 års erfarenhet som rådgivare till svenskt näringsliv. Stuart arbetar idag främst med cirkulär affärsstrategi, innovation och förändringsledarskap. Genom sin långa erfarenhet har han god kunskap hur både industri och offentlig sektor kan påbörja omställningen till en cirkulär ekonomi. Han är tidigare ordförande i Cradle Net, en ideell organisation som sedan 2009 arbetar för att Sverige ska ställa om till en cirkulär ekonomi. Stuart driver idag Sustainable Leadership Lab som arbetar för att utbilda samt hjälpa företag och samhällen att nå en ökad grad av cirkulär ekonomi. Nu är han också engagerad som expert i Triple Steelix projekt Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri. Stuart är en flitigt anlitad föredragshållare i näringsliv och akademi för att sprida kunskapen om cirkulär ekonomi.