Per-Åke Lindström

Försäljningschef Industri

  Veolia Nordic

  Cirkulär ekonomi – en naturlig del i våra affärer

  Per-Åke kommer att berätta mer hur Veolia har anammat Cirkulär ekonomi och vilka positiva effekter det ger Veolia och deras kunder. Cirkulär ekonomi är den bärande tanken i allt Veolia gör, från arbetet på strategisk nivå till det praktiska arbetet i kunduppdrag. Det är en självklar del av deras affärsmodell och numera huvudbudskapet i deras vision.

  Veolia utvecklar och levererar innovativa lösningar inom hållbar resurshantering. Med 163 000 anställda världen över utformar och tillhandahåller de lösningar inom energi, vatten och avfall som bidrar till en hållbar utveckling av samhällen och industrier. De hjälper städer och industrier att hantera, optimera och göra det bästa av sina resurser för att främja övergången mot en cirkulär ekonomi. Det innebär att de återvinner allt från elektronikavfall på kontoret till restprodukter från industriprocesser, hanterar energi- och vattenanläggningar och hjälper kunder att underhålla och effektivisera deras produktionsanläggningar och tekniska system.

  Cirkulär ekonomi är en huvudbudskapet i Veolias vision:
  In a world facing resource scarcity and climate change, our Company is providing its customers, industrial companies and local authorities, with solutions aimed at ensuring a more sustainable and responsible development. We have converted this mission into a new positioning: “Resourcing the world”.