Nicklas Tarantino

Utvecklingschef Resurseffektivitet

    Triple Steelix

    Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri

    Nicklas Tarantino, utvecklingschef för fokusområdet resurseffektivitet vid Triple Steelix, leder projektet ”Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri”. Projektet som finansieras av Vinnova ska identifiera möjligheter, utmaningar och behov, utveckla anpassad metodik för identifiering och analys av resursflöden och möjliga åtgärder i verkstadsindustrin, påvisa goda exempel, identifiera åtgärder och lägga grund för fortsatt arbete. Projektet har besökt företag i regionen för att testa framtagen metodik, föreslå åtgärder och identifiera goda exempel. Nicklas delger projektets utfall och slutsatser om verkstadsföretagens förutsättningar att öka sin grad av cirkulär ekonomi.

    Nicklas har 20 års erfarenhet från industri och konsultverksamhet i industrin där han arbetet med analyser, kartläggningar, effektiviseringar, projektledning, verksamhetsutveckling, affärsutveckling m.m. Inom Triple Steelix driver och ansvarar han för flera projekt med inriktning cirkulär ekonomi.