Karina Larsson

Recycling Logistics Specialist

    WOLFRAM Bergbau- und Hütten AG, Sandvik Group

    Från skrot till råvara för ekonomisk och strategisk hållbarhet

    Karina Larsson, Recycling Logistics Specialist från WOLFRAM Bergbau- und Hütten AG, har ett globalt verksamhetsansvar att återföra kundernas uttjänta produkter till Sandviks produktionsprocess. Sandvikkoncernen har byggt upp en process för att hantera uttjänta skärstål, inklusive kundanpassade insamlingssystem, globala distributionssystem, återvinningsprocesser och stödjande affärsmodeller.

    Produkterna innehåller ovanliga och värdefulla ädelmetaller. Genom ett cirkulärt tänk tar företaget hänsyn till både miljö och hållbarhet, men affärsmodellen skapar också goda ekonomiska förutsättningar genom stärkt varumärke, ökad konkurrenskraft samt minskad risk för råvarubrist och instabila råvarupriser.

    – Tillgången på volfram är begränsad, vilket på sikt kommer pressa priserna uppåt. Återvunnen volfram har lika bra kvalitet som gruvbaserad jungfrulig råvara. Det var ett enkelt för Sandvik att ta det strategiska beslutet att återvinna så mycket som möjligt, förklarar Karina.