Anna Emmoth

Forskare och lärare

    Högskolan Dalarna

    Goda exempel i verkstadsindustrin

    Anna Emmoth, forskare och lärare vid Högskolan Dalarna, presenterar goda exempel inom cirkulär ekonomi. Pilotföretag har identifierats och valts ut för att utveckla och anpassa metodik kring cirkulära modeller och åtgärder för Bergslagens verkstadsindustri.

    Anna brinner för att studera och bidra till branschutveckling via företagsnätverk och verksamhetsutveckling med cirkulära och hållbara affärsmodeller. Har under de senaste 10 åren arbetat med olika utbildnings- och forskningsprojekt tillsammans med studenter, kommuner, företag, branschorganisationer, lärosäten och andra organisationer. Anna undervisar främst i marknadsföring och organisation.