Cirkulära affärsmodeller

 – en möjlighet för Bergslagens verkstadsindustri?

Engineer among the cold rolled coils

Triple Steelix, Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och IUC Dalarna bjuder in till en workshop om Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri.

– Vad är Cirkulär ekonomi?
– Vad innebär det för verkstadsföretagen?
– Vad är värdeskapande?
– Vilka möjligheter och utmaningar innebär det?
– Vad kan små och medelstora verkstadsföretag göra för att utveckla affärsmodeller som stödjer cirkulär ekonomi?

Detta tillfälle ger en introduktion i cirkulär ekonomi, goda exempel och praktisk vägledning hur verkstads- och tillverkningsföretag kan analysera sin verksamhet och börja utveckla sina affärsmodeller utifrån ett cirkulärt tänk.

Sista anmälningsdag den 23:e maj 2018.
Kostnadsfritt. Begränsat antal platser.
Vid frågor kontakta:
Nicklas Tarantino, Triple Steelix
070 – 200 75 78
nicklas.tarantino@triplesteelix.se

Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri – för konkurrenskraft, attraktivitet och minskad affärsrisk?

Cirkulär ekonomi beaktar miljö och resurseffektivitet med möjlighet att utveckla nya, innovativa, hållbara och mer konkurrenskraftiga affärsmodeller. I framtiden måste verkstadsföretag i större utsträckning återanvända material, ta ansvar för produktens livscykel, öka produktens nyttjandegrad och se avfall som en värdefull råvara. Produkter måste designas för god underhållsmässighet och lång livslängd. Vissa större företag ser redan detta som en affärsmöjlighet och har påbörjat utvecklingen av cirkulära affärsmodeller, men även många mindre företag har inslag av cirkulär ekonomi i sin verksamhet. Men vi är ännu långt ifrån ett hållbart och cirkulärt samhälle. Den svenska regeringen ser cirkulär ekonomi som en möjlighet för svenska företagen att nå ökad konkurrenskraft och en nödvändighet för att nå de globala klimatmålen, men:

 • Vad är Cirkulär ekonomi?
 • Vad innebär det för verkstadsföretagen?
 • Vad är värdeskapande?
 • Vilka möjligheter och utmaningar innebär det?
 • Vad kan små och medelstora verkstadsföretag göra för att utveckla affärsmodeller som stödjer cirkulär ekonomi? 

Denna workshop ger en introduktion till cirkulär ekonomi, goda exempel och praktisk vägledning hur verkstads- och tillverkningsföretag kan analysera sin verksamhet och börja utveckla sina affärsmodeller utifrån ett cirkulärt tänk. Vi analyserar gemensamt förutsättningar, möjligheter och utmaningar.

Cirkulär ekonomi är ett industriellt produktions- och konsumtionssystem där material cirkulerar i nästintill oändliga kretslopp så att produkter går att användas och konsumeras med optimal resursanvändning, minimalt råvaruuttag, minimalt genererat avfall samt minimal miljöförstörelse. Cirkulär ekonomi är formgiven för att säkra materialtillgången, håller nere råvarupriser, värna om hälsa och säkerhet med minimal belastning på jordens ekosystem jämfört med den linjära ekonomiska modellen. Man ser på resurser och deras värde på ett helt nytt sätt. Det innebär att man utifrån ett verksamhets- och kundperspektiv och genom samverkan skapar affärsmodeller för att exempelvis:  

 • Återvinna och återanvända material, spill och uttjänta produkter
 • Förlänga produkternas livslängd genom standardisering och modulär design
 • Skapa god tillgänglighet, effektivitet och enkelt underhåll
 • Dela på kapacitet för ökad nyttjandegrad och ökad resurseffektivitet
 • Nyttja nya och alternativa material
 • Använda förnyelsebar energi

Inspiratörer

Workshop 30 maj 2018

EvaLena Blomqvist

PhD & programansvarig RE:Source

RISE - Research institutes of Sweden

  Per-Åke Lindström

  Försäljningschef Industri

  Veolia Nordic

   Anna Emmoth

   Forskare och lärare

   Högskolan Dalarna

    Sara Skärhem

    Innovation and Sustainability

    Dalarna Science Park

     Karina Larsson

     Recycling Logistics Specialist

     WOLFRAM Bergbau- und Hütten AG, Sandvik Group

      Stuart Pledger

      Expert Cirkulär affärsutveckling

      Sustainable Leadership Laboratory / Triple Steelix

       Bosse Lilja

       VD

       IUC Dalarna

        Nicklas Tarantino

        Utvecklingschef Resurseffektivitet

        Triple Steelix
         Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri – för konkurrenskraft, attraktivitet och minskad affärsrisk?

         Program

         Workshop 30 maj 2018

         09.00
         Registrering samt kaffe och smörgås

          

         09.30
         Varför är cirkulär ekonomi viktigt för Bergslagens verkstadsindustri?
         Nicklas Tarantino, Triple Steelix & Bosse Lilja, IUC Dalarna

          

         09.45
         En cirkulär innovationsresa för Bergslagens verkstadsindustri – trender, hot och möjligheter
         Stuart Pledger, Sustainable Leadership Lab/Triple Steelix

          

         10.15
         Cirkulär ekonomi – en naturlig del i våra affärer
         Christer Färegård, CTO, Veolia Nordic

          

         10.45
         Bensträckare

          

         11:00
         Goda exempel i verkstadsindustrin
         Sara Skärhem, Dalarna Science Park, och Anna Emmoth, Högskolan Dalarna

          

         11.30
         Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri
         Nicklas Tarantino, Triple Steelix

          

         12.00
         Lunch

          

         13.00
         Workshop – förutsättningar och framtida behov
         Stuart Pledger, Sustainable Leadership Lab/Triple Steelix

          

         13.45
         Cirkulär omställning – en nödvändig möjlighet för att skapa attraktiva erbjudande även i framtiden
         Eva Lena Blomqvist, PhD, Rise & programansvarig Re:source

          

         14.30
         Från skrot till råvara för ekonomisk och strategisk hållbarhet
         Karina Larsson, Recycling Logistics Specialist, WOLFRAM Bergbau- und Hütten AG, Sandvik Group

          

         15.00
         Kaffe och kaka

          

          

         15.30
         Avslut
         Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri – för konkurrenskraft, attraktivitet och minskad affärsrisk?

         Anmäl dig till Workshopen

         Anmäl dig senast  den 23 maj 2018

         Samarbetspartners

         Företagspartners

         Hitta hit
         Dalarna Science Park
         • Forskargatan 3, 781 70 Borlänge